Related sites:

Tematy badańTworzenie i własności pozytu w ciałach stałych:
  1. kryształach molekularnych
  2. materiałach porowatych
 
Modyfikacje (rozszerzenie) modelu Tao-Eldrupa i granice jego stosowalności