Related sites:
Zakład Metod Jądrowych > Badania > Materiały porowate

Materiały porowate


MCM-41
Uporządkowane materiały mezoporowate (UMM) zostały po raz pierwszy zsyntetyzowane w 1992 r. przez grupę badawczą z Mobil Oil [1]. Do grupy UMM należą materiały typu MCM-41, charakteryzujące się:
  • wąskim rozkładem średnic porów,
  • dużą objętością porów,
  • dużą powierzchnią właściwą.
Ich struktura (heksagonalny układ cylindrycznych porów) przypomina plaster miodu.


MCM-41 są syntetyzowane przy użyciu organicznej matrycy. Często używane są do tego celu matryce alkilotrójmetyloamoniowe. Tworzą one w zasadowym środowisku cylindryczne micele. Krzemionka z tetraetoxysilanu (TEOS) lub krzemianów metali alkalicznych gromadzi się na powierzchni miceli. Następnie otoczone krzemionką micele łączą się w strukturę heksagonalną, tzw. krzemionkę z matrycą organiczną (KMO). Średnica porów w MCM-41 może być kontrolowana poprzez użycie matryc z łańcychem alkilowym o różnej długości. Uzyskiwane są w ten sposób pory o średnicach od 2 do 10 nm. Po utworzeniu KMO, zgodnie ze standardowa procedurą, matryca jest usuwana przez rozkład termiczny w 820 K.

[1] C.T. Kresge, M.E. Leonowicz, W.J. Roth, J.C. Vartuli, J.S. Beck: Nature 359 (1992) 710.

wybór publikacji...
Szkła Vycor

W przygotowaniu
wybór publikacji...