Related sites:

Students


Ph.D. Candidates

Name Title Advisor Year
Krzysztof Ciesielski Pułapkowanie pozytu w kryształach prostych związków organicznych prof. T. Goworek 2000
Waldemar Górniak Anihilacja pozytonów w fenantrenie prof. T. Goworek 1993
Monika Śniegocka prof. T. Goworek 2009
Renata Wasiewicz Wpływ temperatury na tworzenie pozytu w stałych węglowodorach aromatycznych prof. T. Goworek 1985
Radosław Zaleski Anihilacja pozytonów w krzemionce uporządkowanej typu MCM-41 prof. T. Goworek 2005
Bożena Zgardzińska prof. T. Goworek 2009

M.Sc. Candidates

Name Title Supervisor Year
Monika Chmiel Czas życia pozytonów w kryształach molekularnych. prof. T. Goworek 2002
Małgorzata Monika Górnik Anihilacja pozytonów w związkach organicznych prof. T. Goworek 1997
Piotr Pikul Oprogramowanie automatyki pomiaru i stabilizacji temperatury dr J. Wawryszczuk 1996
Anna Pogorzelska prof. T. Goworek 2005
Diana Pomorska prof. T. Goworek 2003
Halina Grażyna Posyłek Fotony. Historia poglądów na naturę światła. prof. T. Goworek 2000
Izabela Prochoniak Czas życia pozytonów w ośrodkach porowatych. prof. T. Goworek 2002
Marcin Skowronek Sterowanie urządzeniami pomiarowymi poprzez port IEEE 488 prof. T. Goworek 2003
Monika Śniegocka prof. T. Goworek 2005
Sławomir Świrsz Sterowanie aparaturą Camac przy pomocy komutera PC. prof. T. Goworek 2002
Jacek Walkowski Objętość swobodna w ciałach stałych a czas życia pozytonów prof. T. Goworek 2004
Bożena Zgardzińska prof. T. Goworek 2005