Related sites:

Students


Ph.D. Candidates

Name Title Advisor Year
Radosław Zaleski Anihilacja pozytonów w krzemionce uporządkowanej typu MCM-41 prof. T. Goworek 2005
Krzysztof Ciesielski Pułapkowanie pozytu w kryształach prostych związków organicznych prof. T. Goworek 2000
Waldemar Górniak Anihilacja pozytonów w fenantrenie prof. T. Goworek 1993
Renata Wasiewicz Wpływ temperatury na tworzenie pozytu w stałych węglowodorach aromatycznych prof. T. Goworek 1985
Monika Śniegocka prof. T. Goworek 2009
Bożena Zgardzińska prof. T. Goworek 2009

M.Sc. Candidates

Name Title Supervisor Year
Piotr Pikul Oprogramowanie automatyki pomiaru i stabilizacji temperatury dr J. Wawryszczuk 1996
Monika Śniegocka prof. T. Goworek 2005
Marcin Skowronek Sterowanie urządzeniami pomiarowymi poprzez port IEEE 488 prof. T. Goworek 2003
Diana Pomorska prof. T. Goworek 2003
Bożena Zgardzińska prof. T. Goworek 2005
Jacek Walkowski Objętość swobodna w ciałach stałych a czas życia pozytonów prof. T. Goworek 2004
Halina Grażyna Posyłek Fotony. Historia poglądów na naturę światła. prof. T. Goworek 2000
Izabela Prochoniak Czas życia pozytonów w ośrodkach porowatych. prof. T. Goworek 2002
Monika Chmiel Czas życia pozytonów w kryształach molekularnych. prof. T. Goworek 2002
Sławomir Świrsz Sterowanie aparaturą Camac przy pomocy komutera PC. prof. T. Goworek 2002
Anna Pogorzelska prof. T. Goworek 2005
Małgorzata Monika Górnik Anihilacja pozytonów w związkach organicznych prof. T. Goworek 1997