Related sites:

Aparatura


3 spektrometry czasów życia pozytonów. Przy standardowym ustawieniu okna energetycznego zdolność rozdzielcza wynosi 200-210 ps (z małymi kryształami scyntylacyjnymi możliwe jest uzyskanie FWHM ~150 ps).
  • Dwa z nich wyposażone są w komorę próżniową, w której umieszczona jest próbka. Jej konstrukcja pozwala na zmiany temperatury próbki w zakresie od 100K do 570K.
  • Próbka trzeciego spektrometru jest umieszczona w komorze wysokich ciśnień. Możliwe jest uzyskanie ciśnienia do 500 MPa na skutek sprężania wypełnijącego komorę gazu (argonu).
Detektor GeHP oraz moduł potrójnych koincydencji do pomiarów anihilacji 3γ.