Related sites:
Zakład Metod J±drowych > Aparatura > Wysokie ci¶nienia

Komora wysokich ci¶nień

Kompresor U11 (Unipress, Warszawa) wytwarzaj±cy ci¶nienie hydrostatyczne
Metody uzyskiwania wysokich ci¶nień:
Ci¶nienie mechaniczne

Ci¶nienie pół-hydrostatyczne bez penetracji próbki przez argon

Ci¶nienie hydrostatyczne, zachodzi penetracja próbki przez argon