Related sites:
Zakład Metod Jądrowych > Aparatura > Anihilacja 3γ

Pomiary anihilacji 3γ


Spektrometr koincydencji 3γ
Możliwe jest określenie natężenia anihilacji 3γ poprzez pomiar koincydencji w 3 umieszczonych w jednej płaszczyźnie licznikach. Są one osłonięte ołowianym blokiem, w którego środku znajduje się komora z próbką. Ponieważ liczniki umieszczone są w odstępach 120°, energie rejestrowanych kwantów z rozpadu 3γ są równe 341 keV. Dlatego też okna energetyczne analizatorów jednokanałowych są ustawione na rejestrację tej energii. Szybkość zliczania w materiałach porowatych przy użytych detektorach (NaI(Tl) Φ40x40 mm), aktywności źródła (20 µCi) i geometrii sięga 3 koincydencji na sekunde. Pozwala to zebrać wystarczającą statystykę w rozsądnym czasie.
AMPL - wzmacniacz,
SCA - analizator jednokanałowy,
CFT - dyskryminator stałofrakcyjny,
DEL - linia opóźniająca,
FAST CC - szybki układ koincydencyjny (~ns),
SLOW CC - układ koincydencyjny,
SC - licznik.