Related sites:
Zakład Metod Jądrowych > Aparatura > Spektrometry czasów życia

Spektrometry czasów życia pozytonów


Spektrometr γ-γ typu fast-slow
FWHM: 200-210 ps (z małymi kryształami scyntylacyjnymi 150 ps) przy standardowym ustawieniu okna energetycznego.
HV - zasilacz wyskoiego napięcia (~2 kV),
START, STOP - detektory scyntylacyjne (BaF2) rejesterujące kwanty γ o energii odpowiednio 1274 keV i 511 keV,
AMP - wzmacniacz,
SCA - analizator jednokanałowy,
CFD - dyskryminator stałofrakcyjny,
TAC - konwerter czasu na amplitudę,
ANTIPILE-UP - układ antyspiętrzeniowy (odrzucanie nakładających się sygnałów),
DEL - linia opóźniająca,
CC, CCCC - układy koincydencyjne,
MCA - analizator wielokanałowy.