Related sites:
Zakład Metod Jądrowych

O nas

Badania prowadzone przez Zakład Metod Jądrowych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie poświęcone są zastoswaniom metody anihilacji pozytonów w fizyce oraz chemii ciała stałego. Inne grupy wchodzące w skład Instytutu Fizyki UMCS zajmują się tematyką związaną ze Spektroskopią Mösbauerowską oraz Zaburzonymi Korelacjami γ-γ.

Głównym tematem prac grupy anihilacyjnej jest tworzenie pozytu i jego własności. Dlatego też obiektem badań są izolatory, a w szczególności materiały organiczne oraz porowate materiały krzemionkowe.Informacje

21.10.04
Uzupełniono informacje dotyczące Aparatury oraz częściowo - Badań. Powstała strona Specjalistycznej Pracowni Jądrowej przeznaczona dla studentów. Pozostałe dane zostały zaktualizowane.

03.12.03
Strony ZFJ dotyczace Badań, Aparatury oraz Linków nie są jeszcze kompletne. Proszę o cierpliwość.


Polecamy


PDF 5.0 (1130 kB)

'Positronium lifetime vs. temperature and free volume size tables. Pick-off model calculations.' [R. Zaleski, 'EL-Press', Lublin (2002)]


Instrukcje ćwiczeń Specjalistycznej Pracowni Jądrowej:

Rozkłady Statystyczne
Spektrometr Scyntylacyjny
Spektrometr półprzewodnikowy
Spektrometr magnetyczny β
Spektrometr opóĽnionych koincydencji γ-γ
Badania anihilacji trójkwantowej pozytonów.
Najnowsze

Publikacja:

T. Goworek, R. Zaleski, J. Wawryszczuk
Observation of intramolecular defects in n-alkanes C25H52 - C29H60 by the positron annihilation method,
Chem. Phys. Lett. 394, 90-92 (2004)

Fig. ortho-Ps lifetime τ3 as a function of temperature for alkanes: open diamonds - n=24; full diamonds - n=25; open circles - n=26; squares - n=27; full circles - n=29. Tm is the melting temperature.


Konferencja:8th International Workshop on Positron and Positronium Chemistry

4 - 9 Września 2005, Coimbra, Portugalia

Wystąpienia:

 1. T. Goworek
  Free volumes in solids under high pressure
 2. R. Zaleski
  Pick off models in the studies of mesoporous silica MCM 41. The comparison of various methods of the PAL spectra analysis.

Plakaty:

 1. T. Goworek, J. Wawryszczuk, R. Zaleski, B. Zgardzinska
  Positronium in Solid Phases of Long-Chain Paraffins
 2. T.Goworek, J.Wawryszczuk, A.Danch, W.Osoba
  Comparison of the Influence of Low Temperature and High Pressure on the Free Volume in Polymethylpentene