Related sites:

Publikacje

<< 1 2 3 4 5 6 >>
 1. T. Goworek, W. Górniak and C. Rybka, Positronium in Pyroelectric Phenanthrene, Mat. Sci. Forum 105-110, 1569-1572 (1992)
 2. T. Goworek, W. Górniak and J. Wawryszczuk, Sources of Distortions and Errors in the Analysis of Positron Lifetime Spectra, Nucl. Instr. Methods A321, 560-570 (1992)
 3. W. Górniak, T. Goworek and C. Rybka, Electric Field Effects in Positron Annihilation in Phenanthrene, Chem. Phys. Lett. 187, 537-540 (1991)
 4. W. Górniak and T. Goworek, Electron Contact Density for Positronium in Naphthalene, Chem. Phys. Lett. 177, 23-26 (1991)
 5. T. Goworek, W. Górniak and J. Wawryszczuk, Multicomponent Positron Lifetime Spectra in Simple Molecular Media, Annales UMCS, Sec.AAA 46/47, 125-132 (1991)
 6. W. Górniak and T. Goworek, Parapositronium Lifetime in Naphthalene, Acta Univ. Vratislavensis No.1342, 87-92 (1991)
 7. W. Górniak and T. Goworek, Hyperfine Structure of Positronium in Naphthalene, in: Proceedings of XXV Zakopane School on Physics, Vol.1, eds.: J. Stanek and T. Pędziwiatr, World Scientific Publ. Co. Singapore, 374-378 (1990)
 8. W. Górniak and T. Goworek, Para-positronium Lifetime in Naphthalene, in: 'Positron and Positronium Chemistry', eds.: Y.C. Jean, World Scientific Publ. Co. Singapore, 683-686 (1990)
 9. T. Goworek, Positronium in Defected Crystals of Organic Compounds, in: 'Positron and Positronium Chemistry', eds.: Y.C. Jean, World Scientific Publ. Co., Singapore, 533-550 (1990)
 10. T. Goworek, Positron in Molecular Crystals, Acta Univ. Vratislavensis No.1204, 105-112 (1989)
 11. W. Górniak and T. Goworek, Positronium in Resorcine, Acta Univ. Vratislavensis No.1204, 113-116 (1989)
 12. T. Goworek, Positrons and Positronium in Molecular Solids, in: 'Positron Annihilation' eds.: L. Dorikens-Vanpraet, M. Dorikens and D. Segers, World Scientific Publ. Co., Singapore, 137-146 (1989)
 13. J. Wawryszczuk, T. Goworek, A.I. Ivanov, M. Lewandowski, P. Mazurek, W.N. Rybakov, I.F. Uchevatkin and I.A. Yutlandov, Anigilatsiya pozitronov v vysokotemperaturnom sverkhprovodnike YBa2Cu3O7, JINR Rapid Communications No.1 (27), Dubna, 12-17 (1988)
 14. J. Wawryszczuk, M. Lewandowski, W. Górniak, J. Goworek and T. Goworek, Phase Transition on C-18 bonded Phases Measured by the Positron Annihilation technique, Chromatographia 25, 721-724 (1988)
 15. J. Wawryszczuk, T. Goworek, A.I. Ivanov, M. Lewandowski, P. Mazurek, V.N. Rybakov, I.F. Uchevatkin, I.A. Yutlandov, Positron Annihilation in a high-temperature Superconductor YBa2Cu3O7-d, JINR Rapid Communications No.4[30]-88, 67-72 (1988)
 16. T. Goworek, Defects in Molecular Solids - Positron Studies, PSD 87 European Meeting on Positron Studies of Defects - Proceedings, Vol.1, Part 2, PL-18 (20 pages); eds.: Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, ZfK Rossendorf" (1987)
 17. T. Goworek, Defects in Molecular Solids - Positron Studies, Phys. stat. sol. (a) 102, 511-526 (1987)
 18. T. Goworek, Positronium in Molecular Crystals, in: 'Condensed Matter Studies by Nuclear Methods' eds.: K. Królas and A.Z. Hrynkiewicz, Proceedings of XXI Winter School on Physics, Zakopane, 236-258 (1986)
 19. C. Rybka, T. Goworek, J. Wawryszczuk, W. Górniak, Zastosowanie metod anihilacyjnych do określenia stopnia zdefektowania stali, in: 'Rozwój i zastosowanie metod izotopowych w technice' Raport INT 198/I, Wyd. AGH, Kraków, 91-97 (1986)
 20. K. Zaleski, W. Gustaw, A. Parol, T. Goworek, Badania warstwy wierzchniej tytanu metodą anihilacyjną, Proceedings of the III Konf. Nauk.-Techn. 'Wytwarzanie elementów maszyn ze stopów metali o szczególnych własnościach' Rzeszów, 270-276 (1985)
 21. J. Wawryszczuk, R. Wasiewicz, C. Rybka, W. Górniak and T. Goworek, Positronium and Phase Transition in Phenanthrene, in: 'Positron Annihilation', eds.: P.C. Jain, R.M. Singru and K.P. Gopinathan, World Science Publ.Co. Singapore, 623-625 (1985)
 22. T. Goworek, W. Górniak, R. Wasiewicz, J. Wawryszczuk and C. Rybka, Positronium in Solid Phases of Phenanthrene, Chem. Phys. Lett. 120, 223-226 (1985)
 23. W. Górniak, J. Wawryszczuk, M. Lewandowski and T. Goworek, Radioactive Pollution in Lublin Region, April-May 1986, Annales UMCS, Sec.AAA 40/41, 151-168 (1985)
 24. K. Zaleski, A. Parol, W. Gustaw i T. Goworek, Próba nieniszczącej oceny stanu warstwy wierzchniej stali po nagniataniu, in: 'Technologia obróbki przez nagniatanie' Bydgoszcz (Mat. III Konferencji Nauk. Techn.), 231-240 (1984)
 25. T. Goworek, C. Rybka, J. Wawryszczuk and R. Wasiewicz, Temperature Effects in Positronium Formation: Solid Aromatic Hydrocarbons, Chem. Phys. Lett. 106, 482-486 (1984)
 26. T. Goworek, J. Wawryszczuk, C. Rybka, J. Wasiewicz i M. Lewandowski, Positronium Formation in Organic Crystals, Annales UMCS, Sec.AAA 38, 65-96 (1983)
 27. T. Goworek, C. Rybka, R. Wasiewicz and J. Wawryszczuk, Positron Annihilation and Phase Transition on Octadecanol, Chem. Phys. Lett. 92, 202-204 (1982)
 28. T. Rybka, C. Rybka, R. Wasiewicz, J. Wawryszczuk and T. Goworek, Positron Annihilation in Cement Paste, Cement and Concrete Res. 12, 747-752 (1982)
 29. T. Goworek, C. Rybka, R. Wasiewicz, J. Wawryszczuk, Positronium in Mixed Crystals of p-Terphenyl and Naphthalene Derivatives, Folia Soc. Sci.Lubl. 24, 31-33 (1982)
 30. T. Goworek, C. Rybka, R. Wasiewicz and J. Wawryszczuk, Positronium Trapping at Thermally Produced Defects in Naphthalene, phys. stat. sol. (b) 113, K9-13 (1982)
<< 1 2 3 4 5 6 >>