Related sites:

Publikacje

<< 1 2 3 4 5 6 >>
 1. A. Čižek, T. Goworek and M. Raab, Positron Annihilation in Aromatics, phys. stat. sol. (b) 101, K37-41 (1980)
 2. W. Gustaw, T. Goworek, Pozytony a deformacja metali, 'Fizyka dla Przemysłu', Kraków, 156-157 (1980)
 3. T. Goworek, C. Rybka, R. Wasiewicz and J. Wawryszczuk, Temperature Dependence of Three Quantum Annihilation in Organic Solids, Chem. Phys. Lett. 75, 569-570 (1980)
 4. R. Węcławik, J. Wawryszczuk, C. Rybka and T. Goworek, Positronium and Thermal Defects in Molecular Crystals, phys. stat. sol. (b) 95, K113-116 (1979)
 5. W. Gustaw, T. Goworek, J. Wawryszczuk, Anihilacja pozytonów w stali EO4 poddawanej obciążeniom zmęczeniowym, Prace Inst. Przetw. i Użytkow. Energii Elektrycznej Politechniki Lubelskiej, Seria C nr.4, 49-57 (1978)
 6. J. Wawryszczuk, T. Goworek, Change of the 511 keV Doppler Profile During the Solid-Liquid Transition in Guaiazulene, Folia Soc. Sci. Lubl. 20, 29-31 (1978)
 7. W. Gustaw, T. Goworek and J. Wawryszczuk, Influence of Fatigue on Positron Annihilation in Steel, phys. stat. sol. (a) 47, K141-144 (1978)
 8. J. Wawryszczuk, Z. Skorzyński, T. Goworek and C. Rybka, Influence of Impurities on the Positron Lifetime Spectra in Molecular Crystal, Acta Phys. Polon. A53, 479-481 (1978)
 9. T. Goworek, C. Rybka and J. Wawryszczuk, Positronium in Mixed Molecular Crystals, phys. stat. sol. (b) 89, 253-259 (1978)
 10. C. Rybka and T. Goworek, Temperature Dependence of Positronium Formation in p-Terphenyl - Fluorene System, Folia Soc. Sci. Lubl. 20, 33-36 (1978)
 11. T. Goworek, The Factors Influencing Positronium Formation in Molecular Crystals, 'Electrical and Related Properties of Organic Solids', Wrocław, Wyd. Politech. Wrocł., 137-142 (1978)
 12. T. Goworek, J. Wawryszczuk, C. Rybka, Tworzenie pozytu w stałych molekularnych ośrodkach dwuskładnikowych, Prace Inst. Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej Politechniki Lubelskiej, Seria B1, 21-34 (1978)
 13. T. Goworek, C. Rybka, Tworzenie się pozytu w substancjach wielkocząsteczkowych, Prace Inst. Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej Politechniki Lubelskiej, Seria B1, 21-34 (1978)
 14. T. Goworek, Zastosowanie metody dekonwolucji w pomiarach rozkładów pędów elektronowych, Folia Soc. Sci. Lubl. 20, 23-27 (1978)
 15. T. Goworek and C. Rybka, Impurities and Positronium Formation in Molecular Crystals, phys. stat. sol. (b) 81, 565-569 (1977)
 16. T. Goworek and C. Rybka, Positronium Formation in p-Terphenyl at Elevated Temperatures, phys. stat. sol. (b) 83, K91-92 (1977)
 17. T. Goworek, J. Wawryszczuk and C. Rybka, Positronium Lifetimes in Molecular Crystal with Impurities, phys. stat. sol. (b) 84, K49-52 (1977)
 18. T. Goworek, Estimation of Ionization Potential of Guaiazulene by Positron Annihilation, Folia Soc. Sci. Lubl. 18, 227-228 (1976)
 19. T. Goworek and C. Rybka, Impurity Induced Positronium in Molecular Solids, phys. stat. sol. (b) 76, K35-37 (1976)
 20. T. Goworek, W. Gustaw, C. Rybka, Momentum Distribution of Annihilating Electron-Positron Pairs in Acenaphthene and Acenaphthylene, Folia Soc. Sci. Lubl. 18, 223-225 (1976)
 21. T. Goworek and C. Rybka, Nonidentity of the Momentum Distributions in Direct and Pick-off Annihilation of Electron-Positron Pairs, Acta Phys. Polon. A50, 21-123 (1976)
 22. T. Goworek, C. Rybka and J. Wawryszczuk, On the Existence of Positronium in Molecular Solids, Nukleonika 21, 1157-1163 (1976)
 23. T. Goworek and C. Rybka, Influence of Polymerisation on Positronium Formation in Acenaphthylene, Phys. Lett. 53A, 273-274 (1975)
 24. T. Goworek and C. Rybka, Positronium Formation in Polyacenaphthylenes, Acta Phys. Polon. A48, 587-589 (1975)
 25. T. Goworek, W. Gustaw, C. Rybka, Rozkład pędów par elektronowo-pozytonowych anihilujących w wysokich alkanach, Zeszyty Naukowe WSI Lublin, 17-22 (1975)
 26. T. Goworek, W. Gustaw, C. Rybka and J. Wawryszczuk, Influence of Phase Transitions on Positron Annihilation in Phenanthrene, phys. stat. sol. (b) 65, K97-98 (1974)
 27. T. Goworek, W. Gustaw, C. Rybka and J. Wawryszczuk, Positron Annihilation in Solid Hydrocarbons, phys. stat. sol. (b) 63, 69-70 (1974)
 28. T. Goworek, J. Wawryszczuk, Gamma Ray Intensities in 140La, Folia Soc. Sci. Lubl. 16, 97-99 (1973)
 29. J. Wawryszczuk, T. Goworek, K. Kliszczewska, Gamma izlucheniye 147Eu, Izv. AN SSSR, Ser. Fiz. 34, 2154-2158 (1970)
 30. T. Goworek, K. Kliszczewska, J. Wawryszczuk, Spektrometr gamma z wykorzystaniem kwantów rentgenowskich jodu, Folia Soc. Sci. Lubl. 7/8, 12 (1968)
<< 1 2 3 4 5 6 >>