Related sites:

Publications

<< 1 2 3 4 5 >>
 1. C. Rybka, T. Goworek, J. Wawryszczuk, W. Górniak, Zastosowanie metod anihilacyjnych do określenia stopnia zdefektowania stali, in: 'Rozwój i zastosowanie metod izotopowych w technice' Raport INT 198/I, Wyd. AGH, Kraków, 91-97 (1986)
 2. K. Zaleski, W. Gustaw, A. Parol, T. Goworek, Badania warstwy wierzchniej tytanu metodą anihilacyjną, Proceedings of the III Konf. Nauk.-Techn. 'Wytwarzanie elementów maszyn ze stopów metali o szczególnych własnościach' Rzeszów, 270-276 (1985)
 3. J. Wawryszczuk, R. Wasiewicz, C. Rybka, W. Górniak and T. Goworek, Positronium and Phase Transition in Phenanthrene, in: 'Positron Annihilation', eds.: P.C. Jain, R.M. Singru and K.P. Gopinathan, World Science Publ.Co. Singapore, 623-625 (1985)
 4. T. Goworek, W. Górniak, R. Wasiewicz, J. Wawryszczuk and C. Rybka, Positronium in Solid Phases of Phenanthrene, Chem. Phys. Lett. 120, 223-226 (1985)
 5. W. Górniak, J. Wawryszczuk, M. Lewandowski and T. Goworek, Radioactive Pollution in Lublin Region, April-May 1986, Annales UMCS, Sec.AAA 40/41, 151-168 (1985)
 6. K. Zaleski, A. Parol, W. Gustaw i T. Goworek, Próba nieniszczącej oceny stanu warstwy wierzchniej stali po nagniataniu, in: 'Technologia obróbki przez nagniatanie' Bydgoszcz (Mat. III Konferencji Nauk. Techn.), 231-240 (1984)
 7. T. Goworek, C. Rybka, J. Wawryszczuk and R. Wasiewicz, Temperature Effects in Positronium Formation: Solid Aromatic Hydrocarbons, Chem. Phys. Lett. 106, 482-486 (1984)
 8. T. Goworek, J. Wawryszczuk, C. Rybka, J. Wasiewicz i M. Lewandowski, Positronium Formation in Organic Crystals, Annales UMCS, Sec.AAA 38, 65-96 (1983)
 9. T. Goworek, C. Rybka, R. Wasiewicz and J. Wawryszczuk, Positron Annihilation and Phase Transition on Octadecanol, Chem. Phys. Lett. 92, 202-204 (1982)
 10. T. Rybka, C. Rybka, R. Wasiewicz, J. Wawryszczuk and T. Goworek, Positron Annihilation in Cement Paste, Cement and Concrete Res. 12, 747-752 (1982)
 11. T. Goworek, C. Rybka, R. Wasiewicz, J. Wawryszczuk, Positronium in Mixed Crystals of p-Terphenyl and Naphthalene Derivatives, Folia Soc. Sci.Lubl. 24, 31-33 (1982)
 12. T. Goworek, C. Rybka, R. Wasiewicz and J. Wawryszczuk, Positronium Trapping at Thermally Produced Defects in Naphthalene, phys. stat. sol. (b) 113, K9-13 (1982)
 13. A. Čižek, T. Goworek and M. Raab, Positron Annihilation in Aromatics, phys. stat. sol. (b) 101, K37-41 (1980)
 14. W. Gustaw, T. Goworek, Pozytony a deformacja metali, 'Fizyka dla Przemysłu', Kraków, 156-157 (1980)
 15. T. Goworek, C. Rybka, R. Wasiewicz and J. Wawryszczuk, Temperature Dependence of Three Quantum Annihilation in Organic Solids, Chem. Phys. Lett. 75, 569-570 (1980)
 16. R. Węcławik, J. Wawryszczuk, C. Rybka and T. Goworek, Positronium and Thermal Defects in Molecular Crystals, phys. stat. sol. (b) 95, K113-116 (1979)
 17. W. Gustaw, T. Goworek, J. Wawryszczuk, Anihilacja pozytonów w stali EO4 poddawanej obciążeniom zmęczeniowym, Prace Inst. Przetw. i Użytkow. Energii Elektrycznej Politechniki Lubelskiej, Seria C nr.4, 49-57 (1978)
 18. J. Wawryszczuk, T. Goworek, Change of the 511 keV Doppler Profile During the Solid-Liquid Transition in Guaiazulene, Folia Soc. Sci. Lubl. 20, 29-31 (1978)
 19. W. Gustaw, T. Goworek and J. Wawryszczuk, Influence of Fatigue on Positron Annihilation in Steel, phys. stat. sol. (a) 47, K141-144 (1978)
 20. J. Wawryszczuk, Z. Skorzyński, T. Goworek and C. Rybka, Influence of Impurities on the Positron Lifetime Spectra in Molecular Crystal, Acta Phys. Polon. A53, 479-481 (1978)
 21. T. Goworek, C. Rybka and J. Wawryszczuk, Positronium in Mixed Molecular Crystals, phys. stat. sol. (b) 89, 253-259 (1978)
 22. C. Rybka and T. Goworek, Temperature Dependence of Positronium Formation in p-Terphenyl - Fluorene System, Folia Soc. Sci. Lubl. 20, 33-36 (1978)
 23. T. Goworek, The Factors Influencing Positronium Formation in Molecular Crystals, 'Electrical and Related Properties of Organic Solids', Wrocław, Wyd. Politech. Wrocł., 137-142 (1978)
 24. T. Goworek, J. Wawryszczuk, C. Rybka, Tworzenie pozytu w stałych molekularnych ośrodkach dwuskładnikowych, Prace Inst. Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej Politechniki Lubelskiej, Seria B1, 21-34 (1978)
 25. T. Goworek, C. Rybka, Tworzenie się pozytu w substancjach wielkocząsteczkowych, Prace Inst. Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej Politechniki Lubelskiej, Seria B1, 21-34 (1978)
 26. T. Goworek, Zastosowanie metody dekonwolucji w pomiarach rozkładów pędów elektronowych, Folia Soc. Sci. Lubl. 20, 23-27 (1978)
 27. T. Goworek and C. Rybka, Impurities and Positronium Formation in Molecular Crystals, phys. stat. sol. (b) 81, 565-569 (1977)
 28. T. Goworek and C. Rybka, Positronium Formation in p-Terphenyl at Elevated Temperatures, phys. stat. sol. (b) 83, K91-92 (1977)
 29. T. Goworek, J. Wawryszczuk and C. Rybka, Positronium Lifetimes in Molecular Crystal with Impurities, phys. stat. sol. (b) 84, K49-52 (1977)
 30. T. Goworek, Estimation of Ionization Potential of Guaiazulene by Positron Annihilation, Folia Soc. Sci. Lubl. 18, 227-228 (1976)
<< 1 2 3 4 5 >>