Related sites:

Publications

<< 1 2 3 4 5
 1. T. Goworek and C. Rybka, Impurity Induced Positronium in Molecular Solids, phys. stat. sol. (b) 76, K35-37 (1976)
 2. T. Goworek, W. Gustaw, C. Rybka, Momentum Distribution of Annihilating Electron-Positron Pairs in Acenaphthene and Acenaphthylene, Folia Soc. Sci. Lubl. 18, 223-225 (1976)
 3. T. Goworek and C. Rybka, Nonidentity of the Momentum Distributions in Direct and Pick-off Annihilation of Electron-Positron Pairs, Acta Phys. Polon. A50, 21-123 (1976)
 4. T. Goworek, C. Rybka and J. Wawryszczuk, On the Existence of Positronium in Molecular Solids, Nukleonika 21, 1157-1163 (1976)
 5. T. Goworek and C. Rybka, Influence of Polymerisation on Positronium Formation in Acenaphthylene, Phys. Lett. 53A, 273-274 (1975)
 6. T. Goworek and C. Rybka, Positronium Formation in Polyacenaphthylenes, Acta Phys. Polon. A48, 587-589 (1975)
 7. T. Goworek, W. Gustaw, C. Rybka, Rozkład pędów par elektronowo-pozytonowych anihilujących w wysokich alkanach, Zeszyty Naukowe WSI Lublin, 17-22 (1975)
 8. T. Goworek, W. Gustaw, C. Rybka and J. Wawryszczuk, Influence of Phase Transitions on Positron Annihilation in Phenanthrene, phys. stat. sol. (b) 65, K97-98 (1974)
 9. T. Goworek, W. Gustaw, C. Rybka and J. Wawryszczuk, Positron Annihilation in Solid Hydrocarbons, phys. stat. sol. (b) 63, 69-70 (1974)
 10. T. Goworek, J. Wawryszczuk, Gamma Ray Intensities in 140La, Folia Soc. Sci. Lubl. 16, 97-99 (1973)
 11. J. Wawryszczuk, T. Goworek, K. Kliszczewska, Gamma izlucheniye 147Eu, Izv. AN SSSR, Ser. Fiz. 34, 2154-2158 (1970)
 12. T. Goworek, K. Kliszczewska, J. Wawryszczuk, Spektrometr gamma z wykorzystaniem kwantów rentgenowskich jodu, Folia Soc. Sci. Lubl. 7/8, 12 (1968)
 13. J. Wawryszczuk, T. Goworek, K. Kliszczewska, Poiski novykh gamma perekhodov v 140La, Proceedings of the X soveshchaniya po yadernoi spektroskopii i teorii yadra, Dubna, 61 (1967)
 14. J. Wawryszczuk, T. Goworek, K. Krukowska, Z. Skorzyński, Dalneishye issledovaniya uglovykh korrelatsii gamma izlucheniya 147Sm i 140La, Proceedings of the IX Soveshchaniya po yadernoi spektroskopii neitronodefitsitnykh izotopov, Dubna, 45-48 (1966)
 15. T. Goworek and J. Wawryszczuk, Directional Correlations of Gamma Rays in 147Sm, Acta Phys. Polon. 29, 655 (1966)
 16. T. Goworek, Z. Skorzyński and J. Wawryszczuk, Gamma-Gamma Directional Correlations in 145Sm, Acta Phys. Polon. 29, 407 (1966)
 17. T. Goworek, Z. Skorzyński and J. Wawryszczuk, Gamma-Gamma Angular Correlations in 147Eu to 147Sm Decay, Nukleonika 10, 527 (1965)
 18. W. Żuk, T. Goworek, Z. Skorzyński, Measurements of Gamma-Gamma Angular Correlation in 140La, Nukleonika 10, 261-268 (1965)
 19. T. Goworek, J. Wawryszczuk, Uglovye korrelatsii gamma izlucheniya 147Sm, Proceedings of the VIII Soveshchaniya po yadernoi spektroskopii neitronodeficitnykh izotopov, Dubna, 65 (1965)
 20. T. Goworek, Z. Skorzyński, J. Wawryszczuk, J. Ciastek, Uglovye korrelatsii gamma izlucheniya 145Sm, Proceedings of the VIII Soveshchaniya po yadernoi spektroskopii neitronodeficitnykh izotopov, Dubna, 65 (1965)
 21. T. Goworek, Z. Skorzyński, J Wawryszczuk, Gamma-gamma Angular Correlations in Neutrondefficient Eu Isotopes, Folia Soc. Sci. Lubl. Sec.C 3/4, 35-37 (1964)
 22. T. Goworek, Niskovozbuzhdennye urovni 146Eu, Folia Soc. Sci. Lubl. Sec.C 3/4, 51-58 (1964)
 23. T. Goworek, Nonoverloading Double Differentiating Amplifier for Scintillation Spectroscopy, Nukleonika 8, 649-654 (1963)
 24. T. Goworek, A Stable Pulse Height Selector for Scintillation Spectroscopy, Folia Soc. Sci. Lubl. 2, 124-125 (1962)
 25. T. Goworek, J. Kutnik, Termoemisja jonowa ze związków metali alkalicznych, Annales UMCS, Sec.AA 12, 41-47 (1957)
 26. T. Goworek, Wpływ zasilania fotopowielaczy na prace aparatury do pomiaru mili-mikrosekundowych przedziałów czasu, Annales UMCS, Sec.AA 12, 25-39 (1957)
<< 1 2 3 4 5